قهر
  • روابط ناسالم

    روابط ناسالم یا مخرب کدامند؟     ما به دلیل داشتن پیشینه‌ای منحصربه‌فرد ، واجد ویژگی‌هایی هستیم که ب ...

    روابط ناسالم یا مخرب کدامند؟     ما به دلیل داشتن پیشینه‌ای منحصربه‌فرد ، واجد ویژگی‌هایی هستیم که بعضی مفید و به‌اصطلاح «خوب» هستند و بعضی مخرب یا «غیر خوب» می‌باشند. منظور از پیشینه منحصر به فر ...

    بیشتر بخوانید