روانشناسی
 • بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل

  اکنون راهکارهایی برای زیستن در زمان حال www.faribazonoozi.com بازدارنده ها در اوان کودکی و آن هنگام که هن ...

  اکنون راهکارهایی برای زیستن در زمان حال www.faribazonoozi.com بازدارنده ها در اوان کودکی و آن هنگام که هنوز کودک قادر به سخن گفتن نیست ، یک دسته پیام های "نکن" و "نباش" از والدین دریافت می نماید. این ...

  بیشتر بخوانید
 • سرنوشت

    سرنوشت محتوم این سخن را از خیلی ها شنیده اید که من تقدیرم این جوری نوشته شده است.     یا روی پیشان ...

    سرنوشت محتوم این سخن را از خیلی ها شنیده اید که من تقدیرم این جوری نوشته شده است.     یا روی پیشانی من نوشته که روی آسایش و خوشبختی را نخواهم دید.                  یا ما جد اندر جد پپه و ساده ل ...

  بیشتر بخوانید
 • روابط ناسالم

  روابط ناسالم یا مخرب کدامند؟     ما به دلیل داشتن پیشینه‌ای منحصربه‌فرد ، واجد ویژگی‌هایی هستیم که ب ...

  روابط ناسالم یا مخرب کدامند؟     ما به دلیل داشتن پیشینه‌ای منحصربه‌فرد ، واجد ویژگی‌هایی هستیم که بعضی مفید و به‌اصطلاح «خوب» هستند و بعضی مخرب یا «غیر خوب» می‌باشند. منظور از پیشینه منحصر به فر ...

  بیشتر بخوانید
 • نوازش

  نوازش چیست؟   در کتب و منابع تحلیل رفتار متقابل نوازش را "درک حضور دیگری" معنی کرده اند. به طور کلی هر گو ...

  نوازش چیست؟   در کتب و منابع تحلیل رفتار متقابل نوازش را "درک حضور دیگری" معنی کرده اند. به طور کلی هر گونه رفتاری که به واسطه آنها دیگران را مورد خطاب قرار می دهیم نوازش محسوب می شود. یک مکالمه گرم و ...

  بیشتر بخوانید