آرامش
 • روابط ناسالم

  روابط ناسالم یا مخرب کدامند؟     ما به دلیل داشتن پیشینه‌ای منحصربه‌فرد ، واجد ویژگی‌هایی هستیم که ب ...

  روابط ناسالم یا مخرب کدامند؟     ما به دلیل داشتن پیشینه‌ای منحصربه‌فرد ، واجد ویژگی‌هایی هستیم که بعضی مفید و به‌اصطلاح «خوب» هستند و بعضی مخرب یا «غیر خوب» می‌باشند. منظور از پیشینه منحصر به فر ...

  بیشتر بخوانید
 • روابط سالم

  روابط سالم در خانواده     روابط سالم و متعادل به روابطی می‌گویند که همه‌کسانی که درگیر رابطه هس ...

  روابط سالم در خانواده     روابط سالم و متعادل به روابطی می‌گویند که همه‌کسانی که درگیر رابطه هستند از نقش‌هایشان خشنود باشند و یا به عبارت بهتر پذیرش نقش به‌خوبی صورت گرفته باشد. پدر و مادر ...

  بیشتر بخوانید