تحلیل رفتار متقابل TA
 • بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل

  اکنون راهکارهایی برای زیستن در زمان حال www.faribazonoozi.com بازدارنده ها در اوان کودکی و آن هنگام که هن ...

  اکنون راهکارهایی برای زیستن در زمان حال www.faribazonoozi.com بازدارنده ها در اوان کودکی و آن هنگام که هنوز کودک قادر به سخن گفتن نیست ، یک دسته پیام های "نکن" و "نباش" از والدین دریافت می نماید. این ...

  بیشتر بخوانید
 • سوق دهنده ها

  سوق دهنده ها چیستند؟ در اوایل دهه هفتاد ، روانشناسی بالینی به نام تیبی کاهلر به طور شگفت انگیزی کشف کرد ک ...

  سوق دهنده ها چیستند؟ در اوایل دهه هفتاد ، روانشناسی بالینی به نام تیبی کاهلر به طور شگفت انگیزی کشف کرد که پیش نویس زندگی در افراد در مدت زمان بسیار کوتاهی نیز ممکن است اجرا گردد. وی متوجه شد مجموعه ا ...

  بیشتر بخوانید
 • لزوم هماهنگی در تغییر

  پدر ، مادر ، تغییر را از کجا آغاز کنیم؟ تقریبا روزی نیست که در دفتر کارم با پدر یا مادری که از ارتباط با ...

  پدر ، مادر ، تغییر را از کجا آغاز کنیم؟ تقریبا روزی نیست که در دفتر کارم با پدر یا مادری که از ارتباط با فرزندش گله دارد مواجه نشوم. والدین غالبا در وجود فرزندشان به جستجوی اشکال می پردازند و تمایل بس ...

  بیشتر بخوانید
 • پیش نویس زندگی

  پیش نویس زندگی شما چیست؟   به زندگی خودتان به مانند یک داستان نگاه کنید. آیا می توانید داستان زندگیت ...

  پیش نویس زندگی شما چیست؟   به زندگی خودتان به مانند یک داستان نگاه کنید. آیا می توانید داستان زندگیتان را تعریف کنید؟ چگونه شروع شده است؟ تمایل دارید چگونه ادامه پیدا کند و چگونه پایان پذیرد؟ شما ...

  بیشتر بخوانید
 • سرنوشت

    سرنوشت محتوم این سخن را از خیلی ها شنیده اید که من تقدیرم این جوری نوشته شده است.     یا روی پیشان ...

    سرنوشت محتوم این سخن را از خیلی ها شنیده اید که من تقدیرم این جوری نوشته شده است.     یا روی پیشانی من نوشته که روی آسایش و خوشبختی را نخواهم دید.                  یا ما جد اندر جد پپه و ساده ل ...

  بیشتر بخوانید
 • نوازش

  نوازش چیست؟   در کتب و منابع تحلیل رفتار متقابل نوازش را "درک حضور دیگری" معنی کرده اند. به طور کلی هر گو ...

  نوازش چیست؟   در کتب و منابع تحلیل رفتار متقابل نوازش را "درک حضور دیگری" معنی کرده اند. به طور کلی هر گونه رفتاری که به واسطه آنها دیگران را مورد خطاب قرار می دهیم نوازش محسوب می شود. یک مکالمه گرم و ...

  بیشتر بخوانید
 • بخش های مختلف حالات نفسانی

  بخش های مختلف حالات نفسانی در قسمت های قبل درباره حالات نفسانی صحبت کردیم در این قسمت می خواهیم کمی بیشتر ...

  بخش های مختلف حالات نفسانی در قسمت های قبل درباره حالات نفسانی صحبت کردیم در این قسمت می خواهیم کمی بیشتر توضیح دهیم. تصور کنید هنگامی که بیمار بودید و والدینتان از شما مراقبت می کردند و یا هنگامی که ...

  بیشتر بخوانید
 • الگوی حالات نفسانی

  الگوی حالات نفسانی ( والد بالغ کودک )    بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل شخصیت از سه بخش یا سه حالت ...

  الگوی حالات نفسانی ( والد بالغ کودک )    بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل شخصیت از سه بخش یا سه حالت نفسانی تشکیل شده است یا به عبارت ساده تر گویی در درون ما همزمان سه نفر زندگی می کنند که احساس ...

  بیشتر بخوانید
 • تحلیل رفتار متقابل چیست؟ در دهه 1950 روانپزشکی اتریشی به نام دکتر اریک برن نظریه ای را بازنگری و منتشر کر ...

  تحلیل رفتار متقابل چیست؟ در دهه 1950 روانپزشکی اتریشی به نام دکتر اریک برن نظریه ای را بازنگری و منتشر کرد که به دلیل توجه فوق العاده اش به روابط انسانها تحلیل رفتار متقابل نام گذاری گردید. تحلیل رفتا ...

  بیشتر بخوانید