مطالب آموزشی

زیبایی به چه قیمت؟

زیبایی چیست؟   برای اینکه بتوانیم تعریفی از زیبایی ارایه دهیم باید در مکاتب و نظریه های مختلف جستجو نماییم. و دست آخر هم ما می مانیم و تعریف ناقصی از زیبایی که راضیم...
بیشتر بخوانید

بخش های مختلف حالات نفسانی

بخش های مختلف حالات نفسانی
بخش های مختلف حالات نفسانی در قسمت های قبل درباره حالات نفسانی صحبت کردیم در این قسمت می خواهیم کمی بیشتر توضیح دهیم. تصور کنید هنگامی که بیمار بودید و والدینتان از شما م...
بیشتر بخوانید

الگوی حالات نفسانی

الگوی حالات نفسانی
الگوی حالات نفسانی ( والد بالغ کودک )    بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل شخصیت از سه بخش یا سه حالت نفسانی تشکیل شده است یا به عبارت ساده تر گویی در درون ما همزمان...
بیشتر بخوانید

تحلیل رفتار متقابل TA

تحلیل رفتار متقابل چیست؟ در دهه ۱۹۵۰ روانپزشکی اتریشی به نام دکتر اریک برن نظریه ای را بازنگری و منتشر کرد که به دلیل توجه فوق العاده اش به روابط انسانها تحلیل رفتار متقا...
بیشتر بخوانید