مطالب آموزشی

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل
اکنون راهکارهایی برای زیستن در زمان حال www.faribazonoozi.com بازدارنده ها در اوان کودکی و آن هنگام که هنوز کودک قادر به سخن گفتن نیست ، یک دسته پیام های “نکن...
بیشتر بخوانید

سوق دهنده ها

سوق دهنده ها
سوق دهنده ها چیستند؟ در اوایل دهه هفتاد ، روانشناسی بالینی به نام تیبی کاهلر به طور شگفت انگیزی کشف کرد که پیش نویس زندگی در افراد در مدت زمان بسیار کوتاهی نیز ممکن است ا...
بیشتر بخوانید

موفقیت با تحلیل رفتار متقابل

موفقیت با تحلیل رفتار متقابل
موفقیت با تحلیل رفتار متقابل   نویسنده: جات منینگز مترجم: مهرداد فیروزبخت در مقدمه کتاب می خوانیم: مؤلف این کتاب، راه هایی به ما نشان می دهد تا موقعیت خودمان را در ر...
بیشتر بخوانید

برای خوشبختی و موفقیت آفریده شده ایم

برای خوشبختی و موفقیت آفریده شده ایم
  برای خوشبختی و موفقیت آفریده شده ایم.     (سرنوشت خود را بشناسید و آن را تغییر دهید) نویسندگان: دکتر موریل جیمز دکتر دورتی جنگوارد مترجم: دکتر حسن قاسم ز...
بیشتر بخوانید

لزوم هماهنگی در تغییر

لزوم هماهنگی در تغییر
پدر ، مادر ، تغییر را از کجا آغاز کنیم؟ تقریبا روزی نیست که در دفتر کارم با پدر یا مادری که از ارتباط با فرزندش گله دارد مواجه نشوم. والدین غالبا در وجود فرزندشان به جستج...
بیشتر بخوانید

پیش نویس زندگی

پیش نویس زندگی
پیش نویس زندگی شما چیست؟   به زندگی خودتان به مانند یک داستان نگاه کنید. آیا می توانید داستان زندگیتان را تعریف کنید؟ چگونه شروع شده است؟ تمایل دارید چگونه ادامه پید...
بیشتر بخوانید